EUROTEL Privacy Policy

Στην "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και στην "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.


Η γενική μας δήλωση απορρήτου σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζεται παρακάτω και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας (app), όταν ανταλλάσσουμε πληροφορίες ή προσφέρουμε ο ένας στον άλλον υπηρεσίες κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και του σχετικού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).Για τους εργαζόμενους και τους αιτούντες εργασία ισχύουν ξεχωριστές δηλώσεις απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, συμφωνείτε με την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" είναι σύμφωνα με την ορολογία του ΓΚΠΔ, ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων" για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας (δηλαδή τη συλλογή, διατήρηση, χρήση και κοινοποίηση) των προσωπικών σας πληροφοριών. Είμαστε η "Eurotel Hospitality - Hospitality Management - Products and Services SA" με το διακριτικό τίτλο "EUROTEL HOSPITALITY SA", και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" για την Κύπρο, οι οποίες είναι κορυφαίες ελληνικές & κυπριακές εταιρείες πληροφορικής που εξειδικεύονται για περισσότερα από 25 χρόνια στην παροχή τεχνολογικών λύσεων στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.Τα στοιχεία ταυτοποίησης της εταιρείας μας στην Ελλάδα είναι τα εξής: Η εταιρεία μας έχει την επωνυμία "ΕΛ:EUROTEL HOSPITALITY S.A,


Βελεστίνου 11, Ν. Ηράκλειο


14122, ΑΘΗΝΑ


ΤΗΛ: +30 210 6595000


EMAIL: info@eurotel.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για θέματα προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@eurotel.gr.


Τα στοιχεία ταυτοποίησης της εταιρείας μας στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:
EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD,


United Nations 50, Thekla Conteati Properties 6042,


Γραφεία 21 & 31, Λάρνακα


   ΤΗΛ: + 357-24-813826


   EMAIL: info@eurotel.com.cyΜπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για θέματα προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@eurotel.com.cy.
ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ και την ΠΗΓΗ ΤΟΥΣ
Η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" δεσμεύονται να προστατεύουν το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.


Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης ή την ηλικία σας, το επάγγελμά σας, ενδεχομένως φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ) που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία της "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και της "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD", τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά αρχεία, επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις. Δεν περιέχει πληροφορίες στις οποίες έχει αφαιρεθεί η ταυτότητά σας και δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή σας (ανώνυμες πληροφορίες).


Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εσάς ή από άλλα άτομα ή οργανισμούς.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο με την υποβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τη συμπλήρωση των στοιχείων σας σε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και συνεπάγεται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ή να ανακαλέσετε τη συμμετοχή σας στη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου. με την υποβολή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο ενημερωτικό δελτίο και των στοιχείων σας στη φόρμα ενδιαφέροντος, η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και να τα επεξεργάζονται ως εξής:
Για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να συμβεί απευθείας από την "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και την "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" ή μέσω εταιρειών και άλλων τρίτων μερών που μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες μάρκετινγκ για λογαριασμό μας. Σε αυτή την περίπτωση η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD", μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτούς τους εταίρουςΓια σκοπούς στατιστικής και ανάλυσης των προτιμήσεων και των τάσεων της αγοράς.ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣΚατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και κυρίως για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία παρακολουθεί και καταγράφει άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες των εργαζομένων, των επισκεπτών, των εγκαταστάσεων και των χώρων της, όπως μέσω καμερών επιτήρησης. οι κάμερες επιτήρησης τοποθετούνται συνήθως σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή χώρους εργασίας και αποσκοπούν στη φυσική προστασία των χώρων της εταιρείας καθώς και των εργαζομένων, των επισκεπτών και των περιουσιακών στοιχείων εντός αυτών. Οι καταγεγραμμένες εικόνες αντικαθίστανται από τις πιο πρόσφατες μετά από λίγες ημέρες, ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι αυστηρά περιορισμένη και γίνεται μόνο όταν προκύπτει συγκεκριμένη ανάγκη (κλοπή, περιστατικό ασφαλείας κ.λπ.).
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΌ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ


Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:


   για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πριν από τη σύναψη σύμβασης

   για την ανταλλαγή πληροφοριών (εμπορικών, οικονομικών, τεχνικών) και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την εκπλήρωση των όρων μιας σύμβασης

   για να προσθέσουμε τα στοιχεία σας στη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου

   για να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με την επιχείρησή μας ή/και την Τεχνολογία Πληροφοριών

   για να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα και τα παράπονά σας

   για να συμμορφωθούμε με τις νομικές, κανονιστικές και άλλες υποχρεώσεις μας (π.χ. φορολογική νομοθεσία, λογιστικές υποχρεώσεις κ.λπ.) που απορρέουν από τις προαναφερθείσες δραστηριότητές μας

   για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών
ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ


Ευθυγραμμιζόμενοι με τις διατάξεις του κανονισμού ΑΕΠ, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:


   Νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια

   Τα συλλέγουμε μόνο για έγκυρους σκοπούς που γνωρίζετε ή σκοπούς που σας εξηγήσαμε και δεν τα χρησιμοποιούμε με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς

   Τα επεξεργαζόμαστε μόνο σύμφωνα με τους ανωτέρω σκοπούς

   Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ελάχιστες και απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών

   Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά ακριβή και ενημερωμένα εφόσον μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές

   Τα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, με βάση το σκοπό

   Τα διατηρούμε ασφαλή. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση.
ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ


Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η επεξεργασία πρέπει να βασίζεται σε νόμιμη βάση, δηλαδή σε βάσιμο λόγο για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.


Η νόμιμη βάση μας εξαρτάται από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και το είδος των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.


Η βάση που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις εξής:


   Για την εκπλήρωση σύμβασης που ενδέχεται να έχουμε μαζί σας (παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών)

   για να συμμορφωθούμε με νομική ή κανονιστική κ.λπ. υποχρέωση

   τη συγκατάθεσή σας όταν συναινείτε ή συμφωνείτε με αυτήν, όπως όταν επιλέγετε να λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικά δελτία

   από έννομα συμφέροντα, όπως το άμεσο μάρκετινγκ, η πρόληψη της απάτης, η ασφάλεια του δικτύου και της τεχνολογίας πληροφοριών τεχνολογίας πληροφοριών κ.λπ. 16 και UNDER


Δεν είναι σκοπός μας να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα σας πριν δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ


Τα προσωπικά σας δεδομένα μοιράζονται εσωτερικά εντός της εταιρείας μας, μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της, προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να λάβετε τις υπηρεσίες που περιμένετε από εμάς. Αυτή η εσωτερική κοινοποίηση γίνεται με τον ασφαλέστερο εφικτό τρόπο και με βάση την ανάγκη γνώσης.ενδέχεται επίσης να μοιραζόμαστε και να λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οργανισμούς και άτομα εκτός του οργανισμού.επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε τρίτους από την εταιρεία μας προκειμένου να παρέχουν μια υπηρεσία σε εμάς ή απευθείας σε εσάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι γνωστοί ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και έχουν επίσης νομική υποχρέωση βάσει του ΓΚΠΔ και έναντι της "EUROTEL HOSPITALITY" και της "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD", να φροντίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις όπου μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων με άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, η χρήση των εν λόγω πληροφοριών από την εν λόγω εταιρεία θα υπόκειται στη δική της πολιτική απορρήτου. Η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιλογή συνεργατών που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών από τις εταιρείες αυτές. Αυτοί οι συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας Στο πλαίσιο των εμπορικών, οικονομικών και τεχνικών συναλλαγών και υπηρεσιών, είναι πιθανό τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του πελάτη (εμπορικό, οικονομικό, τεχνικό, νομικό, προμηθειών, εφοδιασμού, νομικών εκπροσώπων κ.λπ.) να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές ή/και κατασκευαστές με σκοπό τη διεξαγωγή και εκτέλεση συμβάσεων με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον πελάτη (βελτίωση προσφορών, εγγυήσεις, άμεση τεχνική υποστήριξη, παράδοση προϊόντων κ.λπ.) Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε εξωτερικούς τρίτους, όπως φορείς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές αρχές. Πέρα από τα παραπάνω, οι πληροφορίες σας δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας / μίσθωσης ή κοινοποίησης σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ


Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες με επαρκή νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε άλλες χώρες θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς εγγυήσεις για τις πληροφορίες. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την επιβολή συμβατικών υποχρεώσεων για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω εγγυήσεων.
ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ


Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τυχόν νομικών, λογιστικών κ.λπ. υποχρεώσεων. όπου είναι εφικτό, μπορούμε να καταστήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς. Στη συνέχεια, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. μόλις δεν χρειάζεστε πλέον υπηρεσίες από εμάς, θα διατηρήσουμε και θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με το πρόγραμμα διατήρησης.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ


Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλλοντας αίτηση για μια θέση εργασίας στην "EUROTEL HOSPITALITY SA" και στην "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD", αποδέχεστε τους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στα όσα ακολουθούν.
Οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποκτηθούν ή να παραχθούν από εμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης ή πρόσληψης μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής


   το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας

   εκπαίδευση, προηγούμενη ή/και σχετική εργασιακή εμπειρία ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε προς υποστήριξη μιας αίτησης κατά την αναζήτηση εργασίας

   πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες αιτήσεις ή/και ιστορικό απασχόλησης που μπορεί να είχατε με την "CCS Learning"

   άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας σημείωμα ή/και στη συνοδευτική επιστολή σας

   πληροφορίες από συνεντεύξεις και εξετάσεις που μπορεί να έχετε κάνει

   λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της τρέχουσας απασχόλησής σας ή της θέσης εργασίας που αναζητάτε, τον τρέχοντα ή/και επιθυμητό μισθό και άλλους όρους σχετικά με τις αποζημιώσεις και τα πακέτα παροχών ή άλλες προτιμήσεις εργασίας

   τυχόν ειδικές κατηγορίες, ευαίσθητες ή/και δημογραφικές πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ή πρόσληψης, όπως η ηλικία, πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή/και την εθνικότητά σας, ιατρικές ή υγειονομικές πληροφορίες ή/και τη φυλή σας

   αποτελέσματα εξετάσεων από τεστ στα οποία συμμετείχατε ως μέσο της προσπάθειάς μας να αξιολογήσουμε τις τεχνικές σας γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τις διανοητικές σας ικανότητες και το στυλ συμπεριφοράς σας

   πληροφορίες αναφοράς ή/και πληροφορίες που λαμβάνονται από δικαστικούς ή αστυνομικούς ελέγχους (κατά περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτουςΘα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης που περιλαμβάνει:


   την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ενδιαφερόντων σας σε σχέση με τις απαιτήσεις πρόσληψής μας

   την επαλήθευση των πληροφοριών σας και τη διενέργεια τεχνικών δοκιμών ή/και δοκιμών συμπεριφοράς

   τη διενέργεια ελέγχων συστατικών επιστολών ή/και ποινικού μητρώου (κατά περίπτωση), εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας

   επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης ή/και την αίτησή σας (τις αιτήσεις σας), συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών κατάλληλων πιθανών ευκαιριών σταδιοδρομίας στην "EUROTEL HOSPITALITY" και στην "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD"

   συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή εκτελεστά κυβερνητικά αιτήματα ή ως απάντηση σε νομική διαδικασία.
Η "EUROTEL HOSPITALITY S.A." και η "EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD" έχουν έννομο συμφέρον να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να τηρούν αρχεία της διαδικασίας.


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα ενός υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασιστεί σε ποιον θα προσφερθεί μια θέση εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθούμε σε νομικές αξιώσεις και να αμυνθούμε έναντι αυτών.
Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για τις ακόλουθες περιόδους:


   Επιλεγμένοι υποψήφιοι: Εάν σας προσφερθεί και αποδεχθείτε την πρόσληψη στην "CCS Learning", οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης και πρόσληψης θα αποτελέσουν μέρος του αρχείου της απασχόλησής σας. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες θα διατηρηθούν για 6 μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίας μας. Για θέματα συμμόρφωσης και κανονιστικά θέματα (π.χ. λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα), ορισμένες πληροφορίες θα διατηρηθούν για τουλάχιστον 5 χρόνια.

   Υποψήφιοι που έχουν περάσει από συνέντευξη: εάν έχετε περάσει από συνέντευξη, οι προσωπικές σας πληροφορίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πρόσθετα δεδομένα, όπως αποτελέσματα εξετάσεων, ποινικό μητρώο/αστυνομικό έλεγχο, σημειώσεις συνέντευξης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που έχετε παράσχει, θα διατηρηθούν έως και 12 μήνες από την τελευταία επαφή που είχαμε μαζί σας.

   Απορριφθέντες υποψήφιοι: εάν η αίτησή σας έχει απορριφθεί από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως και 3 μήνες μετά την παραλαβή της αρχικής σας αίτησης.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ


Σε ορισμένους τομείς, προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Όταν μια αυτοματοποιημένη απόφαση που λαμβάνεται για εσάς είναι σημαντική (η οποία μπορεί να έχει νομικό αντίκτυπο ή άλλως μπορεί να σας επηρεάσει σημαντικά), θα σας προειδοποιήσουμε σχετικά από εμάς, μαζί με τα δικαιώματά σας να αμφισβητήσετε την εν λόγω απόφαση.
ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΣΑΣ


Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία σας αλλάξουν ή είναι λανθασμένα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


Σύμφωνα με τον κανονισμό, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:


   Να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης.

   Να διορθώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν είναι ανακριβή και να τα έχετε πλήρη εάν είναι ελλιπή

   Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

   Να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

   Να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ("δικαίωμα στη λήθη")

   να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα ("φορητότητα δεδομένων")

   να ενημερωθείτε, να αμφισβητήσετε ή να αντιταχθείτε σε οποιεσδήποτε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνονται για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

   να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε

   να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας (Για την Ελλάδα e-mail: dataprotection@eurotel.gr, τηλ:210 6549509 και για την Κύπρο dataprotection@eurotel.com.cy, τηλ: + 35724813826).
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ


Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς ή όχι. Εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να επιλέξετε τα αντίστοιχα κουτάκια στη φόρμα στην οποία συλλέγουμε τις πληροφορίες σας.


Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος, εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων. Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς ταχυδρομικού μάρκετινγκ εάν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:


Για την Ελλάδα: dataprotection@eurotel.gr ή στο τηλέφωνο 210 6549509.


Για την Κύπρο dataprotection@eurotel.com.cy, τηλ: + 35724813826
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΠΑΡΑΠΟΝΕΣ


Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τις πρακτικές μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να αποστέλλονται:


Για την Ελλάδα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprotection@eurotel.gr ή γραπτώς στη διεύθυνση EUROTEL HOSPITALITY, οδός Βελεστίνου 11, 14122, ΑΘΗΝΑ. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε στο +30 210 6549509.


Για την Κύπρο, με email στο dataprotection@eurotel.com.cy ή εγγράφως στη διεύθυνση EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD, United Nations 50, Thekla Conteati Properties 6042, Offices 21 & 31, Λάρνακα. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο + 357-24-813826.


Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Έλληνα Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,


Κηφισίας 1-3, οδός Κηφισίας,


115 23 Αθήνα, Ελλάδα


contact@dpa.gr


Τηλ: +30 210 6475600


Φαξ: +30 210 6475628