ΟΜΙΛΟΣ EUROTEL

Ο Όμιλος EUROTEL είναι ένας ελληνικός όμιλος εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύεται για περισσότερα από 30 χρόνια στην παροχή τεχνολογικών λύσεων για τη φιλοξενία, την εστίαση, την ευεξία και άλλα.Μέσω των εταιρειών EUROTEL HOSPITALITY AE, EUROTEL CYPRUS Ltd, LEADER IT, υποστηρίζει επιχειρήσεις, προσφέροντας πάντα τεχνολογίες αιχμής και πιστοποιημένες υπηρεσίες.

eurotel
Ανθρώπινο δυναμικό

Οι εταιρείες του Ομίλου EUROTEL στελεχώνονται από επαγγελματίες με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης, της υψηλής τεχνολογίας και της ευεξίας.Οι άνθρωποι της EUROTEL σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν λύσεις βασισμένες σε καινοτόμες ιδέες που μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τα ποιοτικά προϊόντα, αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του ομίλου.

Αποστολή

Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, υψηλής τεχνολογίας και πιστοποιημένων υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν οι συνολικές τεχνολογικές ανάγκες των ξενοδοχείων, της εστίασης, της ευεξίας και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς έρευνας και της ενσωμάτωσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο χαρτοφυλάκιο λύσεων των εταιρειών του ομίλου, καθώς και της ανάπτυξης νέων εφαρμογών.

Όραμα

Οι εταιρείες του Ομίλου EUROTEL είναι το σημείο αναφοράς και η πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται, για τις καινοτόμες ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις, την εξειδίκευση και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους.

EUROTEL Group's history
Πιστοποιήσεις

Οι μέθοδοι και οι επαγγελματικές πρακτικές που οδήγησαν τη Eurotel Hospitality στην κορυφή, έχουν δημιουργήσει στέρεες βάσεις για συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Η αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των έργων επιβραβεύονται με μια σειρά πιστοποιήσεων διεθνούς κύρους, όπως οι ακόλουθες:

Το ανθρώπινο δυναμικό της EUROTEL HOSPITALITY, χάρη στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της, αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού που δημιουργεί και διανέμει λύσεις απόλυτης εξειδίκευσης, για τον πιο κρίσιμο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, αποτελεί τον κύριο δεσμό εμπιστοσύνης που συνδέει τον Όμιλο με τους πελάτες και τους συνεργάτες του.

EN ISO 9001:2015
Download
MICROSOFT CERTIFICATE PARTNER
Download